Zakelijk

Wie zijn wij?

De Nijmeegse Studentenvereniging Ovum Novum is opgericht op 20 mei 1990 en is de op één na oudste studentenvereniging van Nijmegen. Wij zijn een ondernemende studentenvereniging en hebben inmiddels ruim 700 leden. Ook staan we in nauw contact met onze reünistenvereniging, waar 250 reünisten lid van zijn. Dit maakt de N.S.V. Ovum Novum de grootste studentenvereniging van Nijmegen. We zijn niet verbonden aan een specifieke studie of faculteit en daardoor kent de vereniging een grote diversiteit aan leden. Bij ons zijn dus zowel studenten van de Radboud Universiteit als de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen lid. Gedurende het jaar organiseren wij tal van activiteiten voor onze leden. Dit gebeurt over het algemeen in en rondom onze sociëteit ‘De Kelder’, die is gevestigd aan de St. Canisiussingel 38. 

Wat hebben wij te bieden?

Wij zijn een vereniging die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en diversiteit. Doordat het overgrote deel van onze leden afkomstig is van de ‘brede’ Radboud Universiteit, hebben wij een royaal aanbod aan kennis van verschillende vakgebieden. Een belangrijk kenmerk is dat een studentenvereniging berust op de vrijwillige inzet van haar leden. Inmiddels maken wij al 25 jaar dankbaar gebruik van de interdisciplinaire kennis van onze leden bij de dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging. Een goed voorbeeld hiervan is onze Introductiecommissie, waar een mix van commerciële, technische en communicatieve vaardigheden samen worden gebracht. Onze vereniging bestaat uit actieve en ondernemende studenten die zich naast hun studie ook op andere wijze weten te profileren binnen het Nijmeegse studentenleven. 

Wat maakt sponsoring voor u aantrekkelijk?

We zijn een populaire en bloeiende vereniging en dat blijkt eens te meer uit het feit dat ons ledenaantal in de afgelopen vijf jaar met maar liefst 72 procent is gegroeid. Ovum biedt de studenten van Nijmegen de ideale mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Deze groei heeft geresulteerd in een toenemende professionalisering en de daarbij horende intensivering van contact met bedrijven, zoals de uwe.

Welke doelgroepen kunt u via ons bereiken?

Een samenwerking met Ovum biedt uw bedrijf niet alleen de mogelijkheid om leden van onze vereniging te bereiken, maar ook de totale Nijmeegse studentenpopulatie, de aankomende studenten en onze reünisten. Door te kijken naar een gepersonaliseerde mix van promotiekanalen, kunnen wij u maatwerk leveren, om zo de door u gewenste doelgroep te bereiken. Het is dus mogelijk om op basis van uw wensen een pakket samen te stellen dat aansluit bij de doelstellingen van uw bedrijf. 

Heeft u interesse in een samenwerking? Neem dan contact op met onze assessor door te mailen naar assessor@ovumnovum.nl.

Onze sponsoren